Seleccionar página

Presentación

A orientación educativa é un proceso de axuda que está inserto dentro da actividade educativa, o seu obxectivo é contribuir ó desenvolvemento integral do alumno/a, co fin de capacita-lo para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, critica e transformadora da sociedade. Non pode considerarse de ningunha maneira, a orientación, como unha actuación periférica levada a cabo de forma solitaria pola orientadora, xa que tanto na súa planificación como no seu desenvolvemento, vense comprometidos a totalidade do profesorado e os órganos de centro. Entendemos que a orientación consistirá nun proceso de análise e tratamento de situacións educativas, baseándose na axuda e asesoramento a toda a comunidade educativa. Este proceso para ser eficaz ten que ser sistemático e planificado a estar dirixido a tódolos sectores da comunidade educativa, xa que todos eles forman un sistema no que as relacións que se establecen entre os seus membros (pais/nais, alumnos/as, profesores/as e persoal non docente), inflúen en tódolos demais e en sí mesmos. Coordinar tódolos esforzos e asumir a responsabilidade de cada un dos membros do sistema educativo faise necesario ou máis ben imprescindible. Polo tanto, a orientación deberá propoñer solucións educativas adaptadas ás caracteristicas e necesidades do alumnado.

Este obxetivo será imposible de conseguir se non se establece un plan de actuación conxunto entre tódolos sectores implicados no proceso educativo. Os principios sobre os que se fundamenta o modelo de orientación: prevención, desenvolvemento, e intervención social, son coherentes cos de comprensividade e diversidade facendo referencia a unha tarefa xeralizada, continuada, preventiva, integrada na función docente, potenciadora de intervención social e respectuosa coas diferencias existentes entre o alumnado. A orientación educativa e profesional desenvólvese nos dous niveis que estruturan a organización escolar:

Na aula, acción titorial.

No centro, departamento de orientación.

O departamento de orientación actuará na Etapa de Educación Secundaria en tres ámbitos interrelacionados: acción titorial, apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe, e orientación académico-profesional. En cada un destes ámbitos especificaranse os obxectivos que se pretenden e as actuacións a levar a cabo para conseguilos, e os procedementos para realiza-lo seguemento e a avaliación.

CHARLAS IMPARTIDAS DURANTE EL CURSO 2017/18

Charla Acoso Escolar 3º E.P. Curso 2017/18

Charla Acoso Escolar 3º E.P. Curso 2017/18

                    Charla Acoso Escolar 3º E.P. Curso 2017/18 Traballamos cos alumnos de 3º de Educación Primaria a prevención do Acoso Escolar               Acoso Escolar o Bullying...

leer más

Que facemos?

 

Charla Acoso Escolar 3º E.P. Curso 2017/18

                    Charla Acoso Escolar 3º E.P. Curso 2017/18 Traballamos cos alumnos de 3º de Educación Primaria a prevención do Acoso Escolar               Acoso Escolar o Bullying...

leer más

Charla Alimentación Saudable 5º E.I. Curso 2017/18

Traballamos cos alumnos de 5º Educación Primaria por unha alimentación saudable Frutas y Verduras 1. Las frutas y verduras siempre son apetecibles. Pero mucho más si son frescas y de temporada. 2. Prestar atención a las etiquetas de la frutería: variedad, origen,...

leer más

Pancarta Homenaje a Borja

CONCURSO COLA CAO HOMENAJE A BORJA Pancarta Ganadora en el homenaje de Borja, gracias a todos los alumnos de apoyo que colaboraron con la Orientadora en la realización de la pancarta. Publicidad Estamos en:...

leer más

Colaboradores

Estamos en:

Calle De Amado Garra, 2

36860 Ponteareas

Pontevedra

Contacto

986 64 00 65

info@acasinadosvalores.es

Departamento de Orientación

Colexio Plurilingüe La Inmaculada

Share This